PRIVATE UNIVERSE

Private Universe is een mini 4D cinema dat de bezoeker on demand naar verschillende plekken op Aarde meeneemt zonder een stap te moeten verzetten.
Private Universe is een eenpersoons installatie met immersief storytelling, speciaal ontwikkeld voor mensen die beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid zoals zieken, ouderen, gedetineerden of astronauten. De ‚luister-wandelingen‘ zijn gebaseerd op persoonlijke herinneringen van dierbare routes van anderen. De storytelling wordt met geur begeleid waardoor de luisteraar een intense fysieke en emotionele ervaring beleeft. In Private Universe wordt niets uitgebeeld, de beelden ontstaan in de verbeelding van het publiek.
Het project wordt i.s.m professioneels uit de medische wereld en wetenschappers ontwikkeld.