“The spectator assumes the protagonist role, changes the dramatic action, tries out solutions, discusses plans for change – in short trains themselves for real action. In this case, perhaps the theatre is not revolutionary in itself, but it is surely a rehearsal for the revolution.” Augusto Boal, Theatre of the Oppressed, 1974

Rehearsing The Revolution is een storytelling spel, waarin we de werkelijkheid vanuit verschillende oogpunten en waarheden kunnen ervaren en ontdekken wat ons bindt.

Het spel is zintuiglijk en artivistisch, kleinmenselijk en universeel.

Rehearsing the Revolution laat zien en voelen hoe verhalen de wereld maken, wat onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van die narratieven om ons heen en hoe we ons het verhaal kunnen toe eigenen.

In Rehearsing the Revolution willen we leren luisteren naar de stem van de ander, naar mensen maar ook naar andere levensvormen zoals de dieren en de landschappen om ons heen. We willen een nieuw manier van dialoog voeren ontwikkelen die ons helpt om in verbondenheid te durven denken in plaats van in scheiding. We willen de conflicten niet meer uit de weg gaan maar ze aangaan in de verbeelding en zo een bodem creëren voor weerbare toekomstverhalen die de groei van de kwaliteit van het leven waarborgen. Vanuit het besef dat de narratieven die wij nu maken straks de werkelijkheid van onze (achter)(klein)kinderen bepalen, willen we verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.

“Our task is to make trouble, to stir up potent response to devastating events, as well as to settle troubled waters and rebuild quiet places.” Donna J. Haraway, Staying with the Trouble

SPACE gelooft dat wezenlijke veranderingen uiteindelijk niet vanuit het hoofd, maar vanuit het hart komen. Rehearsing The Revolution kan een verschil maken door de emotionele kant van het verhaal op een speelse en veilige manier te onderzoeken. Impact maken via de kracht van de verbeelding. Door het spel te spelen, door samen de fictie betreden, krijgen we grip op de werkelijkheid en leggen we de wicked problems van onze tijd bloot. Spelend als kinderen die nog een hele nieuwe wereld moeten eigen maken, oefenen we ons in nieuwe denkwijzen en verbreden we ons gevoelswereld. De uitdagingen van onze tijd kunnen we alleen samen aan.

Rehearsing the Revolution slaat bruggen tussen gemeenschappen, kenniskringen en expertise. Het project brengt diverse groepen mensen bij elkaar, van experts van complexe vraagstukken tot aan buurtbewoners, beleidsmakers en kunstenaars. We verbinden stad met platteland, rijk met arm, wetenschappers met ervaringsdeskundigen.

Mensengroepen die lijnrecht tegenover elkaar staan; Hongaren en Roma’s, Turkse en Griekse Cyprioten, mensen aan de randen van de samenleving, complotdenkers of boeren … ze hebben allemaal een stukje van de waarheid die dierbaar voor hen is. Als we die korreltjes waarheden respectvol in dialoog brengen met elkaar, ontstaat er ruimte om te ontdekken wat we met elkaar delen.

Rehearsing the Revolution gaat in de basis over het ervaren van de veranderingen die nodig zijn om ons weerbaar te maken en voor te bereiden voor de uitdagingen van de toekomst.

Het project laat het publiek, die actieve deelnemers en geen passieve toeschouwers zijn, ervaren hoe het is om anders naar dezelfde werkelijkheid te kijken, waar de verschillen liggen maar vooral waar het gemeenschappelijke, de common ground, te vinden is.

Tijdens het Rehearsing the Revolution spel leven we ons in de denkwijze van een ander en maken we fictieve revoluties gelinkt aan actuele uitdagingen. We oefenen hoe we verder kunnen kijken, andersdenkenden kunnen begrijpen, kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Deze tijd roept om betrokkenheid en actie. De pandemie heeft ongelijkheid, institutioneel en onderhuids racisme, polarisatie en de klimaatproblematiek scherp gesteld. Deze grote onderwerpen zijn nu zichtbaar aanwezig in ons dagelijks leven en leveren veel spanningen op. Vóór elke grote verandering is er een crisis. De vraag is hoe we het momentum kunnen pakken en ervan leren. Wat is ons verhaal? Wat en hoe willen wij veranderen? Wat zijn onze verschillen en wat hebben we gemeen?

WAARSCHUWING: Mechanismen als lange termijn denken, polarisatie bestrijden, conflicten niet uit de weg gaan, je inleven in de ander, ontdekken wat ons bindt en balanceren tussen eigen en gemeenschappelijk belang zijn de pilaren van de culturele shift die je tijdens de voorstelling/spel kunt ervaren.

 

Rehearsing the Revolution Online series

 

De ‘BIOTOPEN’ waar we het spel spelen en in co-creatie ontwikkelen:

– Tolhuistuin, Amsterdam Noord –  over de commons – met buurtbewoners en duurzaamheid experts zoals Climate CleanUp, Grond van Bestaan en de toekomstboeren.

– Buffer Fringe Festival, Cyprus in de bufferzone – over dekoloniseren van het verleden, heden en toekomst – met kunstenaars uit verschillende disciplines

– Rotterdams Wijktheater, IJsselmonde Rotterdam – over ongelijkheid – met buurtbewoners

– Füge, onafhankelijk productiehuis, Budapest- over polarisatie – met NGO’s , onafhankelijk burgerorganisaties in duurzaamheid en mensenrechten

De duurzame samenwerking tussen Cyprus, Hongarije en Nederland is ontstaan in het kader van het Culture of Solidarity traject van de ECF. We onderzoeken hoe we via kunst tot een nieuw gezamenlijk maar pluriform Europees narratief kunnen komen dat levendig is en geen stoffige verzameling witte idealen gebaseerd op historisch amnesie.

VERVOLG in de seizoenen 2021/22/23:

Rehearsing the Revolution is het voortraject van de internationale samenwerking de Common Ground Dialogen, een meerjarig project waarin kunstenaars, wetenschappers en burgerorganisaties uit Hongarije, Nederland, Cyprus en Frankrijk een nieuwe manier van dialoog voeren onderzoeken om de polarisatie te bestrijden.

Meer informatie is te vinden via: https://www.rehearsingtherevolution.org

 

 


“The journey of the hero is about the courage to seek the depths; the image of creative rebirth; the eternal cycle of change within us; the uncanny discovery that the seeker is the mystery which the seeker seeks to know.” Joseph Campbell, The Hero’s Journeyphotographs by: Ildikó Kópé & Uygar Erdim

Partners en voorlopige speelplekken van Rehearsing the Revolution en de Common Ground Dialogen:

– Climate Clean Up, Grond van Bestaan, De Gezonde stad, OBA,

– UvA, VU, Central European University, Narratopia / Plurality University (F),

– Buffer Fringe Festival (CY), Rotterdams Wijktheater / ICAF, Füge (HU),

– Theater Corrosia-Almere, Tolhuistuin-Amsterdam, De Generator-Leiden,

– Tropen Museum-KIT, Over het IJ Festival en Bánkitó Fesztivál (H).

Team:

Petra Ardai – concept, regie, scenario, spelbegeleiding
Esther Verhamme – concept, online storytelling, website RTR en spel
Rebekka Fries -concept, visuele vormgeving
Jörgen Unom Gario – poëzie en spelbegeleiding
Tamara Zsófia Vadas  choreografie en spelbegeleiding (HU)
Maria Varnakkidou – storytelling en spelbegeleiding (CY)
Judit Böröcz – Europese connecties dramaturgie
Constantina Georgiou – Europese communicatie
Marta Pisco – productie en community building

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: