“The spectator assumes the protagonist role, changes the dramatic action, tries out solutions, discusses plans for change – in short trains themselves for real action. In this case, perhaps the theatre is not revolutionary in itself, but it is surely a rehearsal for the revolution.” Augusto Boal, Theatre of the Oppressed, 1974

De revolutie begint in de verbeelding, niet op de barricaden. Rehearsing the Revolution laat ons zien hoe verhalen de wereld maken, wat onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn in relatie tot de verhalen om ons heen. In hoeverre vertellen wij ons eigen verhaal of laten wij onze gedachten overheersen door de dominante narratieven?

Rehearsing the Revolution is een collaborative storytelling game, waarin we de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven en waarheden kunnen ervaren en ontdekken wat ons bindt. Tijdens het spel oefenen we ons in het verbeelden van een radicale verandering, een revolutie.

Het Rehearsing the Revolution spel is een immersieve en activistische kunstervaring waarin theater, spoken word, experience-design en beeldende kunst samenkomen. Wij geloven dat veranderingen van binnenuit beginnen en zijn ervan overtuigd dat co-creatieve kunstervaringen culturele verschuivingen kunnen veroorzaken, fundamentele veranderingen en samenwerkingsverbanden mogelijk kunnen maken, zelfs onder omstandigheden waarin niets anders meer lijkt te werken.

In Rehearsing the Revolution willen we leren luisteren naar de stem van de ander, naar mensen maar ook naar andere vormen van leven zoals de dieren en landschappen om ons heen. We willen een nieuwe manier van dialoog ontwikkelen die ons helpt om in termen van verbondenheid te durven denken. We willen conflicten niet langer uit de weg gaan, maar ze via de verbeelding aangaan en zo een vruchtbare bodem creëren voor veerkrachtige toekomstverhalen die de groei van de kwaliteit van het leven waarborgen.

Vanuit het besef dat de verhalen die we nu creëren straks de werkelijkheid van onze (achter)(klein)kinderen zullen bepalen, willen we verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.

Waarschuwing: Mechanismen als lange termijn denken, depolariseren, de geschiedenis bevragen, conflicten niet uit de weg gaan, inleven in anderen, ontdekken dat we niet zo veel van elkaar verschillen, zijn de pijlers van de cultuuromslag die je tijdens het Rehearsing the Revolution spel kunt ervaren.

‘Stories surround us like air; we breathe them in, we breathe them out. The art of being fully conscious in personal life means seeing the stories and becoming their teller, rather than letting them be the unseen forces that tell you what to do.’ Rebecca Solnit, Call Them by Their True Names

Rehearsing the Revolution Online series

 

De ‘BIOTOPEN’ waar we het spel spelen en in co-creatie ontwikkelen:

– Tolhuistuin, Amsterdam Noord –  over de commons – met buurtbewoners en duurzaamheid experts zoals Climate CleanUp, Grond van Bestaan en de toekomstboeren.

– Buffer Fringe Festival, Cyprus in de bufferzone – over dekoloniseren van het verleden, heden en toekomst – met kunstenaars uit verschillende disciplines

– Rotterdams Wijktheater, IJsselmonde Rotterdam – over ongelijkheid – met buurtbewoners

– Füge, onafhankelijk productiehuis, Budapest- over polarisatie – met NGO’s , onafhankelijk burgerorganisaties in duurzaamheid en mensenrechten

De duurzame samenwerking tussen Cyprus, Hongarije en Nederland is ontstaan in het kader van het Culture of Solidarity traject van de ECF. We onderzoeken hoe we via kunst tot een nieuw gezamenlijk maar pluriform Europees narratief kunnen komen dat levendig is en geen stoffige verzameling witte idealen gebaseerd op historisch amnesie.

VERVOLG in de seizoenen 2021/22/23:

Rehearsing the Revolution is het voortraject van de internationale samenwerking de Common Ground Dialogen, een meerjarig project waarin kunstenaars, wetenschappers en burgerorganisaties uit Hongarije, Nederland, Cyprus en Frankrijk een nieuwe manier van dialoog voeren onderzoeken om de polarisatie te bestrijden.

Meer informatie is te vinden via: https://www.rehearsingtherevolution.org

 

 


“The journey of the hero is about the courage to seek the depths; the image of creative rebirth; the eternal cycle of change within us; the uncanny discovery that the seeker is the mystery which the seeker seeks to know.” Joseph Campbell, The Hero’s Journeyphotographs by: Ildikó Kópé & Uygar Erdim

Partners en voorlopige speelplekken van Rehearsing the Revolution en de Common Ground Dialogen:

– Climate Clean Up, Grond van Bestaan, De Gezonde stad, OBA,

– UvA, VU, Central European University, Narratopia / Plurality University (F),

– Buffer Fringe Festival (CY), Rotterdams Wijktheater / ICAF, Füge (HU),

– Theater Corrosia-Almere, Tolhuistuin-Amsterdam, De Generator-Leiden,

– Tropen Museum-KIT, Over het IJ Festival en Bánkitó Fesztivál (H).

Team:

Petra Ardai – concept, regie, scenario, spelbegeleiding
Esther Verhamme – concept, online storytelling, website RTR en spel
Rebekka Fries -concept, visuele vormgeving
Jörgen Unom Gario – poëzie en spelbegeleiding
Tamara Zsófia Vadas  choreografie en spelbegeleiding (HU)
Maria Varnakkidou – storytelling en spelbegeleiding (CY)
Judit Böröcz – Europese connecties dramaturgie
Constantina Georgiou – Europese communicatie
Marta Pisco – productie en community building

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: