Elke bewust doorgevoerde verandering kan een revolutie, een kleine of grote systeemverandering in gang zetten. We hoeven niet persé de barricaden op en bloed te vergieten. Een revolutie kan aan een keuken- of tekentafel, in een gemeentehuis, ziekenhuis, op een plein of in een theater ontstaan.

Een revolutie begint altijd in de verbeelding!

Rehearsing The Revolution zet de verbeelding in om grip te krijgen op de werkelijkheid. Het brengt mensen samen met zeer uiteenlopende kennis en ervaringen, ouderen en jongeren, vitale en non-vitale beroepen, wetenschappers, boeren, kunstenaars, ontwerpers, oerbewoners en nieuwkomers, dierfanaten en vleeseters, realisten, complotdenkers, utopisten, angsthazen en rebellen. Rehearsing The Revolution is een beweging die synergie creëert door het opzoeken van onorthodoxe combinaties en tegenstellingen in denkwijze en ervaringen om samen, waarin we met de kracht van de verbeelding een hoopvolle, inclusieve, duurzame toekomstvisie op takelen: ons verhaal.

 

 

Het project onderzoekt en verbindt vijf biotopen (leefomgevingen) die allemaal op een andere manier klaar staan voor verandering. Sommige van deze mensenbiotopen zijn verbonden aan fysieke plekken, andere zijn verbonden door hun levenservaringen of door hun geschiedenis. Het zijn groepen mensen met verschillende idealen en ongehoorde verhalen. Door hen samen te brengen, creëert Rehearsing The Revolution een synergie waardoor niet voor de hand liggende nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Sommige van deze ideeën zullen praktisch en concreet zijn en meteen tot actie aanzetten. Andere ideeën zullen fantasierijk zijn, het onbekende betreden en de weg wijzen naar nieuwe inzichten.

De storytelling balanceert op de grens van fictie en werkelijkheid. Daar ontleent het project zijn kracht aan. Het wil de angst voor het vreemde wegnemen en in kaart brengen waar de kloof zit om elkaar te kunnen begrijpen en de krachten te bundelen. De uitdagingen van de toekomst raken iedereen en we kunnen ze alleen sámen aan. We moeten leren leven met onzekerheid en vertrouwen op de kracht van de gemeenschap.

De biotopen die we onderzoeken zijn:

1 – Almere – de stad. Erfgenamen van een Utopie  (september / oktober 2020). In samenwerking met Corrosia Theater, Expo & Film.

2 – Grond van Bestaan – het platteland. Verhalen over het pionieren in eigenaarschap en eerlijk voedsel verbouwen  (december 2020 / januari 2021). In samenwerking met Grond van Bestaan.

3 – IJsselmonde – de wijk. Verhalen van armoede en weerbaarheid  (februari / maart 2021). In samenwerking met Rotterdams Wijktheater.

4 – Europa – het continent. Verhalen van solidariteit, grenzen en historische amnesie  (april / mei 2021). In samenwerking met Buffer Fringe (Cyprus), Tamara Zsófia Vadas (theatermaker) en Füge (onafhankelijke incubator en productiehuis uit Budapest, Hongarije).

5 – Arts Collaboratory Network – de wereld. Verhalen van dekoloniseren, niet-Westerse toekomstscenario’s  (juni / juli 2021).

 

 

Meer informatie is te vinden via: https://www.rehearsingtherevolution.org

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Triodos Foundation, het Norma fonds en de European Cultural Foundation.