Creatief Producer Common Ground Dialogues

SPACE/Stichting We Are Space is op zoek naar een innovatieve, maatschappelijk betrokken, onafhankelijke, betrouwbare en zakelijk ingestelde creatief producent voor de doorontwikkeling van het project Common Ground Dialogues.

Common Ground Dialogues is een meerjarig internationaal kunst en wetenschap project dat SPACE in samenwerking met sector overstijgende partners in Hongarije, Cyprus, Nederland, Frankrijk en Duitsland realiseert. Het onderzoek en de ontwikkeling zullen verankerd zijn in het veldwerk met de lokale gemeenschappen in de verschillende landen. We willen een inclusieve werkmethode opzetten en een netwerk uitbouwen dat verschillende sociale groepen en expertise actief met elkaar verbindt en aansluit bij al bestaande initiatieven met gelijkaardige doelstellingen en engagement.

Het doel van het project is om samen een methodologie te ontwikkelen van een co-creatieve kunstpraktijk die de-polariseert en een gemeenschappelijke basis creëert tussen mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en opvattingen over complexe sociale kwesties zoals migratie, ongelijkheid en klimaatverandering.

Wij geloven dat veranderingen van binnenuit beginnen en zijn ervan overtuigd dat co-creatieve kunstervaringen culturele verschuivingen kunnen cultiveren, fundamentele veranderingen en samenwerking mogelijk kunnen maken, zelfs onder omstandigheden waarin niets anders meer lijkt te werken.

Taakomschrijving

We zoeken een creatief producent die de organisatie opbouwt rond het project de Common Ground Dialogues. Een creative producer die fondsenwervingsstrategieën ontwikkelt in Nederland en Europa, overzicht houdt over de budgetten, contracten, deliverables en deadlines en de samenwerking met de partners en het team coördineert.

Onze ideale kandidaat

isinventief, zelfstandig, betrouwbaar en zakelijk en geïnteresseerd in de maatschappelijk betrokken inhoud. Hij/zij/hen kan horizontaal denken en communiceren binnen een internationaal (project-)team en is in staat is om een hoogwaardige kunstervaring te produceren die tegelijk wetenschappelijk en maatschappelijk betekenisvol is. Hij/zij/hen resoneert met de urgentie van het project en is geïnteresseerd in het meebouwen en stabiliseren van de organisatie rond deze nieuwe en innovatieve vorm van kunst. 

Verantwoordelijkheden

Vaardigheden en kenmerken

Contract: Freelance 12-16 uur per week

Solliciteren Stuur je je motivatie en CV gericht aan Esther Verhamme: esther@spaceexplorers.nl 

Voor meer info over het project of SPACE kun je contact opnemen met Petra Ardai:
+31 6 29 02 60 50. Je kan tot 24. oktober 2021 solliciteren. Inkomende sollicitaties worden op doorlopende basis beoordeeld.

Over Common Ground Dialogues

Het project startte in 2020/21 in het kader van de Culture of Solidarity call van de European Cultural Foundation. In deze vooronderzoeksfase van het project, genaamd Rehearsing the Revolution, hebben we een social impact storytelling game ontwikkeld en getest met verschillende gemeenschappen en partners in Hongarije, Cyprus, Nederland en online. Het Rehearsing the Revolution spel is een immersieve storytelling ervaring die werkt met elementen van theater, spoken word, beweging, experience design en visual arts.

In 2022/23 willen we het onderzoek voortzetten en een methodologie ontwikkelen op basis van onze ervaringen van het vooronderzoek in 2021 in samenwerking met een internationaal team van wetenschappers en experts uit het sociale domein, kunstenaars, en lokale gemeenschappen. Het onderzoek en de ontwikkeling van de methodologie zal practise based zijn en uitgevoerd worden door een hybride expertise consortium. We hebben al verbindingen gelegd met gemeenschappen (hybride expertise, platteland en stad), kunstenaars (interdisciplinair) en wetenschappers uit bijvoorbeeld de gedragswetenschappen, narratieve psychologie, sociologie, communicatie en geschiedenis en professionals uit het sociale domein zoals docenten, activisten en maatschappelijk werkers die geïnteresseerd zijn om als partner of associate partner toe te treden tot ons onderzoeksteam.

In de laatste fase van het project (2023/25) willen we op basis van de methodologie een format ontwikkelen dat breed geïmplementeerd en toegepast kan worden in alle segmenten van de samenleving op internationaal niveau.

Over SPACE

SPACE is een in Amsterdam en Boedapest gevestigd kunstinitiatief dat werkt met immersive storytelling in diverse media, documentair theater en human centered social design. De artistiek directeur is Petra Ardai. SPACE werkt vaak samen met partners buiten de kunstwereld zoals wetenschappers, sociale initiatieven en lokale gemeenschappen. SPACE creëert ervaringen die moeilijk verteerbare sociale dilemma’s tastbaar en invoelbaar maken via de politiek van het persoonlijke. De projecten zijn co-creatieve learning by doing ervaringen, en een gelijkwaardige uitwisseling tussen de deelnemers en de facilitators. SPACE creëert veilige ruimtes waar conflicten en verschillen op een respectvolle en speelse manier kunnen worden gedeeld zpdat ze lichter worden. SPACE is een kleine non-profit organisatie met een stevig netwerk in Nederland en de partnerlanden. SPACE werkt projectmatig en is als consortium lid betrokken bij het Erasmus+ project Oeduverse. SPACE houdt zich aan de Fair Practice Code.

Belangrijkste partners: Tolhuistuin, Rotterdams Wijktheater (ICAF), OBA, De Generator, Scillink, UvA, VU in Nederland // Buffer Fringe Performing Arts Festival, Home4 Corporations in Cyprus // Central European University, Füge in Hongarije// Plurality University/ Narratopia in Frankrijk // Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek in Duitsland

Team SPACE: Petra Ardai (storytelling, immersieve en interactieve performance strategieën), Esther Verhamme (online storytelling, UX design, community building), Jörgen Gario (storytelling, poëzie), Judit Böröcz (Hongaarse producent en dramaturgie), Tamara Vadas (beweging)